Kibuc – umierająca utopia

Kibuce, czyli wspólnoty rolnicze to jeden z najbardziej zadziwiających eksperymentów społeczno-gospodarczych drugiej połowy XX wieku. Brak własności prywatnej, darmowa żywność i towary dla mieszkańców, wyłącznie wspólne posiłki, równość płci i ciężka praca bez wynagrodzenia na rzecz wspólnoty – tak jeszcze niedawno wyglądało życie w ramach tych spółdzielczych gospodarstw rolnych. Eran, student socjologii w Jerozolimie wychował…